O SPÓŁCE

Mellongames SA - Pierwszy polski wydawca gier F2P

Mellongames SA

Mellongames SA jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się wydawnictwem gier free to play.

Spółka funkcjonuje na rynku, który jest łatwo skalowany, a model działania można prosto i szybko wdrożyć w innych krajach. Na potrzeby wydawnictwa, stworzono zautomatyzowaną sieć reklamową gier internetowych – Ad4MMO.pl. Poprzez współpracę z zachodnimi partnerami, spółka zdobyła doświadczenie w zakresie wydawnictwa i zarządzania grami.

Braliśmy udział w tłumaczeniu gier MMO, zdobyliśmy doświadczenie, znamy polski i zachodni rynek gier online, posiadamy wiedzę niezbędną do wydania gier przeglądarkowych i klienckich.

Atuty spółki to także dobrze wykwalifikowany zespół, solidność oraz otwarcie na nowe rozwiązania.

Mellongames SA opiera swoją działalność na 5 segmentach:

a) całościowe wydawanie gier od A do Z,
b) wspomaganie wydawnictwa gier,
c) sieć reklamowa Ad4MMO oraz promocja w innych kanałach (min. prasa i TV),
d) model insourcingu usług,
e) dział Advergames.