Wydawanie gier F2P

Pierwszy polski wydawca gier F2P

Całościowe wydawanie gier F2P

Model biznesowy Mellongames zakłada wspomaganie oraz wydawanie gier komputerowych. Podstawowym celem Spółki jest dostarczenie narzędzi oraz kompetencji, które umożliwią lub ułatwią wydanie gier, początkowo na rynku polskim, a docelowo także na rynku europejskim i globalnym.

Mellongames jako wydawca gier komputerowych jest odpowiedzialny za tworzenie, marketing (włączając w to badania rynku) oraz wszystkie aspekty reklamy gotowego produktu.

Mellongames wykonuje we własnym zakresie także tzw. lokalizację gry. Lokalizacja gier to zadanie niezwykle złożone. Lokalizacja to proces, w którym dana gra komputerowa dostosowywana jest do potrzeb i wymagań określonego środowiska. Innymi słowy jest to tłumaczenie języka oraz przystosowywanie oprogramowania do określonych norm i standardów kulturowych. Jest to najszybsza droga do podniesienia efektywności zarówno osoby posługującej się oprogramowaniem, jak również samego programu. W tym celu Mellongames zatrudnia doświadczone osoby, które brały już udział w lokalizowaniu innych gier. Mellongames zajmuje się również dystrybucją, promocją i reklamą danego tytułu. Wydawca zapewnia ze swojej strony również tzw. community managera, którego zadaniem jest opieka nad społecznością graczy.

Modelem biznesowym są mikropłatności, użytkownicy gier mają możliwość założenia płatnego konta Premium oraz zakupu dodatkowych wirtualnych przedmiotów ułatwiających granie.

Nasze tytuły

Moja Mafia - gra wydana

Meow Talk - IV kwartał 2012

Dragons Call - IV kwartał 2012

Skontaktuj się z nami

KONTAKT